Партньори

Продуктите на “ВИТА ХЕРБ” се дистрибутират в аптечната мрежа от най – големите дистрибутори на лекарства:

Capsugel Belgium NV,
Софарма АД,
Либра АД,
Стинг АД,
Фармнет ООД,
Пламар ЕООД,
Велеви Фарма ООД,
Екомет – 90 ЕООД,
МСМ Газ ООД.
“ВИТА ХЕРБ” работи в отлично сътрудничество с Capsugel – Франция, както и с фирми от Русия, Литва, Македония, и др. 

БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО НА ФАРМАЦЕВТИ, ЛЕКАРИ И КЛИЕНТИ КЪМ ПРОДУКТИТЕ НА “ВИТА ХЕРБ”.