Информация за потребителя

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора