Ангажимент към качеството

Ефективността на нашите продукти и тяхната пълна безопасност са осигурени чрез спазване на подходяща дозировка, гарантирща опитмална биоактивност и поддържащи клинични доказателства.


Нашите иновативни и изключителни (уникални) формули са разработени от естествени сътавки, които отговарят на изискванията на новите разпоредби за хранителните добавки (Европейска Директива 2006/46/EC).


Ние работим със сертифицирани френски лаборатории при производството на нашите продукти, които следват добра фармацевтична производствена практика и отговарят на строгите стандарти за хигиена и безопасност. Редовните инспекции по време на производствения процес гарантират на потребителя виското качество и пълната проследимост на продукта.